لیست قیمت قطعات جلوبندی [۱۵ بهمن]

در ادامه؛ لیست قیمت قطعات جلوبندی در تاریخ ۱۵ بهمن را می‌توانید مشاهده نمایید.

کد نام محصولات پراید قیمت تعداد
۱۰۱ گردگیر جعبه فرمان پراید (ضد روغن) ۳۱۰۰۰ ۴۰
۲۳۰ گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پراید (ضد روغن) ۳۲۰۰۰ ۴۰
۱۰۲ گردگیر کمک جلو پراید ۲۸۰۰۰ ۴۰
۱۰۳ گردگیر کمک عقب پراید ۳۰۰۰۰ ۴۰
۱۰۵ گردگیر پلوس خاردار پراید (ضد روغن) ۳۲۰۰۰ ۳۶
۱۰۶ گردگیر پلوس ساده پراید (ضد روغن) ۳۲۰۰۰ ۳۶
۲۵۹ گردگیر پلوس ساده پرایدبابست و گیریس (ضد روغن) ۵۳۰۰۰ ۳۶
۱۲۶ گردگیر سیلندر ترمز پراید ۱۸۰۰۰ ۲۱۰د
۱۰۷ بوش طبق لاستیکی 27 میلی متر پراید ۱۸۰۰۰ ۱۵۰
۱۱۱ بوش پایه کمک عقب فلزی پراید ۲۷۰۰۰ ۷۵
۲۳۱ بوش پایه کمک عقب لاستیکی پراید (مورد استفاده در خط تولید) ۲۳۰۰۰ ۱۲۰
۲۲۵ بوش طبق فلزی پراید 30 میلی متر ۲۳۰۰۰ ۱۵۰
۳۲۰ بوش طبق فلزی پراید 30 میلی متر (طرح جدید) ۲۳۰۰۰ ۱۵۰
۱۱۲ بوش اکسل عقب پراید ۳۰۰۰۰ ۶۰
۲۳۲ بوش طبق لاستیکی پراید30 میلی متری پراید ۲۲۰۰۰ ۱۲۰
۱۲۷ بوش طبق فلزی 27 میلی متری پراید ۲۲۰۰۰ ۱۵۰
۲۲۹ طبق کامل پراید با بوش فلزی ۲۱۵۰۰۰ ۱۵
۲۳۴ طبق کامل پراید با بوش لاستیکی ۲۱۰۰۰۰ ۱۵
۱۰۸ لاستیک تعادل پراید ۹۰۰۰ ۳۲۰
۱۱۶ لاستیک روی فنر جلو CNG پراید ۲۵۰۰۰ ۶۸
۱۱۷ لاستیک روی فنر عقب CNG پراید ۳۱۰۰۰ ۵۶
۱۲۰ لاستیک روی فنر عقب فابریک پراید ۱۲۰۰۰ ۶۸
۱۲۱ لاستیک روی فنر جلو فابریک پراید ۱۲۰۰۰ ۶۸
۱۲۴ لاستیک روکش پدال پراید ۱۳۰۰۰ ۱۲۰
۱۲۳ لاستیک نری و مادگی کمک عقب پراید ۸۰۰۰ ۲۴۰
۲۹۲ لاستیک پایه رادیاتور پایین پراید (مورد استفاده در خط تولید) ۱۱۰۰۰ ۱۲۰
۲۱۵ سیبک فرمان پراید ۷۴۰۰۰ ۴۸
۲۸۳ قرقری فرمان پراید (هیدرولیک) ۸۵۰۰۰ ۲۴
۲۱۶ قرقری فرمان پراید ۸۵۰۰۰ ۲۴
۱۱۴ دسته موتور شماره دو پراید ۱۱۰۰۰۰ ۳۴
۱۱۵ دسته موتور شماره یک پراید ۱۳۰۰۰۰ ۲۴
۲۲۴ دسته موتور شماره 3 پراید ۱۵۰۰۰۰ ۱۲
۱۰۹ هلالی کارتل پراید ۲۰۰۰۰ ۶۰د
۱۱۰ منجید اگزوز پراید ۱۳۰۰۰ ۹۰
۱۱۳ توپی سر کمک پراید ۱۰۷۰۰۰ ۳۴
۱۱۸ موجگیر چاکدار پراید ۱۵۰۰۰ ۱۲۰
۱۱۹ رام ساده و خورشیدی پراید ۱۴۰۰۰ ۲۱۰د
۱۲۲ ضرب گیر زیر مخزن روغن ترمز پراید ۱۱۵۰۰ ۷۵د
۱۲۸ اورینگ سوزن انژکتور پراید ۲۰۰۰۰ ۳۰۰
۱۰۴ واشر درب سوپاپ سیلیکونی پراید ۴۰۰۰۰ ۶۰
۱۲۵ واشر درب سوپاپ پراید ۳۰۰۰۰ ۶۰
کد نام محصولات پراید وانت قیمت تعداد
۳۰۳ بوش اکسل پراید (وانت) (مورد استفاده در خط تولید) ۴۴۰۰۰ ۴۸
۳۰۴ ضربه گیر کله قندی اکسل عقب پراید (وانت) ۲۵۰۰۰ ۱۲۰
۳۰۵ چاکدار لاستیکی پراید (وانت) ۱۸۵۰۰ ۱۲۰
کد نام محصولات ۴۰۵، پرشیا و سمند قیمت تعداد
۱۳۶ گردگیر پلوس سمت گیر بکس کوچک 405 (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۳۶
۱۳۸ گردگیر پلوس بزرگ پشت چرخ405 (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۳۶
۱۴۱ گردگیر پلوس خاردار پژو 405 (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۳۶
۱۳۹ گردگیر جعبه فرمان مدل بالایی405 (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۴۰
۱۴۰ گردگیر کمک جلو 405 ۳۲۰۰۰ ۴۰
۱۴۲ گرد گیر کوچک قرقری فرمان405 (باحلقه فلزی) ۲۰۰۰۰ ۶۰
۱۴۳ گردگیر جعبه فرمان یک سر تنگ405 (ضدروغن) ۳۵۰۰۰ ۲۴
۱۴۴ گردگیر جعبه فرمان دو سر گشاد405 (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۲۴
۲۳۹ گردگیر پلوس بزرگ سمت گیر بکس 405 (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۳۶
۱۴۶ بوش دور پلاستیکی اکسل عقب405 ۳۲۰۰۰ ۶۰
۱۵۴ بوش دو شاخ گیر بکس405 ۲۰۰۰۰ ۷۵
۱۵۵ تیرکمانی کامل 405 ۷۲۰۰۰ ۲۴
۱۵۸ بوش پاینی کمک فنر عقب 405 (مورد استفاده در خط تولید) ۲۳۰۰۰ ۱۲۰
۱۵۹ بوش جعبه فرمان 405 ۲۰۰۰۰ ۱۵۰
۱۶۱ بوش طبق کوچک لبه دار (سه تیکه فابریک مدل فرانسه) ۳۸۰۰۰ ۱۲۰
۲۹۱ بوش طبق جناقی405 (استاندارد) ۸۰۰۰۰ ۶۰
۱۴۸ توپی سر کمک دو ضربه گیر 405 ۶۵۰۰۰ ۳۴
۱۴۹ توپی سر کمک 405 ۶۵۰۰۰ ۳۴
۱۵۰ توپی سر کمک EF7 ۱۷۵۰۰۰ ۱۱
۱۴۵ پولکی روی توپی سر کمک405 ۱۹۰۰۰ ۹۰
۱۵۱ دسته موتور دو سر پیچ 405 (هیدرومانت) ۱۱۵۰۰۰ ۳۶
۱۵۲ دسته موتور گرد تفلونی405 ۶۵۰۰۰ ۶۰
۱۵۳ دسته موتور گرد فلزی 405 ۶۵۰۰۰ ۶۰
۱۶۶ دسته موتور بیضی زیر باطری405 ۴۰۰۰۰ ۶۰
۱۶۴ سیبک فرمان ( چپقی )405 ۱۱۰۰۰۰ ۴۰
۱۶۵ سیبک زیر کمک 405 ۸۲۰۰۰ ۴۸
۱۶۸ قرقری فرمان 405 (یک تکه) ۱۰۶۰۰۰ ۳۶
۱۹۳ قرقری فرمان 405 (طرح ماندو) ۱۱۱۰۰۰ ۳۶
۱۴۷ ضربگیر اکسل عقب 405 ۱۲۷۰۰۰ ۳۰
۱۵۶ ضرب گیر دو طرفه پایه نگهدارنده 405 ۳۵۰۰۰ ۶۰
۲۲۶ ضرب گیر روی کمک جلو 405 ۳۱۰۰۰ ۱۲۰
۱۵۷ موج گیر چاکدار 405 ۱۵۰۰۰ ۲۴۰
۲۴۰ موجگیر چاکدار پژو (طرح جدید بدون فلز) ۲۰۰۰۰ ۱۲۰
۲۶۹ موجگیر چاکدار پژو (طرح جدید با فلز) ۲۴۰۰۰ ۱۲۰
۳۰۶ موجگیر چاکدار پژو 405 (بابست و پیچ) ۴۵۰۰۰ ۱۲۰
۳۱۵ موجگیر چاکدار پژو 405 (بدون بست و پیچ) ۲۴۰۰۰ ۱۲۰
۱۶۳ میل موج گیر پژو 405 ۷۲۰۰۰ ۳۶
۱۷۱ اورینگ درب روغن 405 ۹۲۰۰ ۳۰۰
۲۱۸ اورینگ بوش پیستون 405 ۲۰۰۰۰ ۶۰د
۲۲۲ اورینگ انژکتور 405 ۲۰۰۰۰ ۳۰۰
۱۶۹ واشر درب سوپاپ405 ۴۲۰۰۰ ۶۰
۱۶۰ واشر منیفولد 405 ۱۱۵۰۰ ۱۲۰
۱۶۷ رزوه قارچی روی دسته موتور 405 ۲۱۰۰۰ ۹۰
۱۷۰ منجید اگزوز405 ۱۵۰۰۰ ۹۰
کد نام محصولات پژو ۲۰۶ قیمت تعداد
۱۷۹ گرد گیرسر پلوس پشت چرخ 206 (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۳۶
۱۸۰ گرد گیر پلوس سمت گیربکس 206 (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۳۶
۱۸۱ گرد گیر جعبه فرمان 206 (ضدروغن) ۳۶۰۰۰ ۲۴
۱۸۲ گردگیر کمک 206 ۳۵۰۰۰ ۲۴
۱۷۳ بوش پایینی کمک فنر عقب206 (مورد استفاده در خط تولید) ۲۷۰۰۰ ۴۸
۱۷۶ بوش طبق دو سرخم تیپ 5 ۶۹۰۰۰ ۲۴
۱۷۷ بوش طبق دوسر خم 2 و 3 ۶۹۰۰۰ ۲۴
۱۷۸ بوش طبق لبه دار206 ۵۶۰۰۰ ۲۴
۱۸۳ تیر کمانی کامل 206 ۷۲۰۰۰ ۲۴
۱۸۴ بوش دو شاخ گیر بکس 206 ۲۰۰۰۰ ۷۵
۲۳۳ بوش پایه کمک بالای206پایه کوتاه (مورد استفاده در خط تولید) ۲۰۰۰۰ ۷۵
۲۵۷ طبق چپ و راست 206 ۶۲۵۰۰۰ ۲
۱۷۵ دسته موتور دوسر پیچ تیپ 1،2،3 (هیدرومانت) ۱۱۵۰۰۰ ۳۶
۱۸۵ دسته موتور بیضی زیر باتری 206 ۵۰۰۰۰ ۲۴
۱۸۶ دسته موتور گرد الومینیومی 206 ۶۵۰۰۰ ۶۰
۱۸۷ دسته موتور گرد تفلونی206 ۶۵۰۰۰ ۶۰
۳۲۷ چاکدار پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ ۳۰۰۰۰ ۱۲۰
۱۹۲ سیبک فرمان یا چپقی 206 ۸۹۰۰۰ ۴۸
۱۹۱ بازوی فرمان قرقری 206 (یک تکه) ۱۲۰۰۰۰ ۴۲
۱۸۸ میل موج گیر دوسر سیبک 206 ۱۱۵۰۰۰ ۴۲
۱۸۹ رزوه قارچی روی دسته موتور206 ۲۲۰۰۰ ۹۰
۱۹۰ اورینگ انژکتور206 ۲۰۰۰۰ ۳۰۰
۲۱۷ منجیداگزوز206 ۱۹۰۰۰ ۱۲۰
کد نام محصولات تیبا قیمت تعداد
۲۲۱ بوش تعادل ریو و تیبا ۵۸۰۰۰ ۶۰
۲۴۱ بوش طبق ریو و تیبا (فابریک خمره ای) ۴۳۰۰۰ ۷۵
۲۵۲ طبق تیبا(راست) ۲۹۷۰۰۰ ۹
۲۵۳ طبق تیبا(چپ) ۲۹۷۰۰۰ ۹
۲۲۷ دسته موتور شماره 1 تیبا ۱۱۲۰۰۰ ۲۴
۲۲۸ دسته موتور شماره ۲ تیبا ۱۱۲۰۰۰ ۲۴
۳۲۶ دسته موتور شماره ۳ تیبا ۱۷۰۰۰۰ ۱۲
۲۴۶ سیبک فرمان تیبا ۸۲۰۰۰ ۴۸
۲۶۳ قرقری فرمان تیبا ۹۴۰۰۰ ۲۴
۲۴۵ میل موجگیر ریو وتیبا ۱۲۰۰۰۰ ۴۰
۲۷۰ توپی سرکمک چپ تیبا ۱۸۹۰۰۰ ۳۰
۲۷۱ توپی سرکمک راست تیبا ۱۸۹۰۰۰ ۳۰
۲۷۲ لاستیک روی فنرعقب فابریک تیبا (مورد استفاده در خط تولید) ۲۲۰۰۰ ۶۸
۲۹۴ لاستیک چاکدار تیبا ۱۳۰۰۰ ۱۵۰
۲۹۵ لاستیک روی فنر عقب CNG تیبا (مورد استفاده در خط تولید) ۳۲۰۰۰ ۴۰
کد نام محصولات نیسان قیمت تعداد
۳۲۴ ضربه گیر کله قندی نیسان ۲۰۰۰۰ ۱۲۰
۲۰۶ لاستیک تعادل نیسان ۱۴۰۰۰ ۲۴۰
۲۰۷ لاستیک قائمه نیسان ۱۲۰۰۰ ۳۶۰
۲۴۲ لاستیک دو تیکه کمک عقب نیسان ۷۰۰۰ ۳۶۰
۲۱۱ بوش طبق بالای نیسان (مورد استفاده در خط تولید) ۲۷۰۰۰ ۱۲۰
۲۱۲ بوش طبق پایین نیسان ۴۰۰۰۰ ۱۲۰
۲۰۸ دسته موتور نیسان ۱۶۰۰۰۰ ۱۶
۳۰۱ دسته گیربکس نیسان (راست) ۱۰۷۰۰۰ ۲۴
۳۰۲ دسته گیربکس نیسان (چپ) ۱۰۷۰۰۰ ۲۴
۲۰۹ ضرب گیر نیسان ۱۴۷۰۰۰ ۱۶
۳۰۰ ضربگیر زیر اتاق نیسان ۱۵۰۰۰ ۱۲۰
۳۱۴ ضربه گیر اکسل جلو نیسان (بامپر) ۶۰۰۰۰ ۶۰
۲۱۰ واشر درب سوپاپ نیسان ۶۰۰۰۰ ۴۵
۲۷۴ سیبک فرمان چپ و راست نیسان (فقط فروش نقدی) ۱۷۵۰۰۰ ۵۲
۲۷۵ میل فرمان نیسان (فقط فروش نقدی) ۴۳۲۰۰۰ ۱۰
۳۲۳ میل کوتاه نیسان ۴۸۰۰۰ ۳۶
۲۷۶ سیبک طبق بالا نیسان (فقط فروش نقدی) ۲۹۰۰۰۰ ۳۶
۲۷۷ سیبک طبق پایین نیسان راست (فقط فروش نقدی) ۳۱۵۰۰۰ ۱۸
۲۹۸ سیبک طبق پایین نیسان چپ (فقط فروش نقدی) ۳۱۵۰۰۰ ۱۸
۳۱۳ سیبک بغل شاسی نیسان (بوش برنجی) ۳۰۰۰۰۰ ۱۲
کد نام محصولات پیکان قیمت تعداد
۱۹۸ گردگیر کمک پیکان ۲۷۰۰۰ ۴۰
۱۹۶ بوش طبق پیکان ۱۲۰۰۰ ۲۴۰
۲۰۰ بوش طبق لندوری پیکان ۲۹۰۰۰ ۱۵۰
۱۹۴ لاستیک موج گیر پیکان ۶۰۰۰ ۶۰۰
۲۹۶ لاستیک چاکدار پیکان ۱۲۰۰۰ ۱۲۰
۱۹۵ لاستیک تعادل پیکان ۱۳۰۰۰ ۲۴۰
۱۹۷ لاستیک پایه کمک پیکان (کمرباریک) ۸۰۰۰ ۴۲۰
۲۰۱ لاستیک سه گوش فنر عقب پیکان ۲۹۰۰۰ ۶۰
۲۰۲ لاستیک قائمه پیکان ۱۰۰۰۰ ۴۸۰
۲۰۴ دسته موتور اردی بدون پایه ۸۷۰۰۰ ۳۶
۲۰۵ دسته موتور اردی با پایه ۱۱۴۰۰۰ ۲۴
۱۹۹ دسته موتور گیر بکس پیکان ۷۲۰۰۰ ۳۴
۲۵۱ قرقری فرمان آردی ۱۰۵۰۰۰ ۴۲
۲۵۴ سیبک فرمان پیکان(راست) ۷۸۰۰۰ ۴۸
۲۹۹ سیبک فرمان پیکان(چپ) ۷۸۰۰۰ ۴۸
۲۵۵ سیبک زیر کمک پیکان ۸۸۰۰۰ ۴۸
۲۰۳ اورینگ انژکتور پیکان ۲۰۰۰۰ ۳۰۰
۲۷۹ واشر درب سوپاپ سیلیکونی پیکان ۴۶۰۰۰ ۶۰
کد نام محصولات ال ۹۰ قیمت تعداد
۲۱۳ گردگیر پلوس سمت گیربکس (ضد روغن) ۴۰۰۰۰ ۱۶
۲۳۶ گردگیر کمک جلو ال 90 ۴۳۰۰۰ ۲۴
۲۳۷ گردگیر پلوس پشت چرخ ال 90 (ضد روغن) ۳۷۰۰۰ ۳۶
۲۳۸ گردگیر جعبه فرمان ال 90 (ضدروغن) ۳۵۰۰۰ ۲۴
۲۵۰ گردگیر پلوس سمت گیربکس ال90بافلز (ضد روغن) ۵۲۰۰۰ ۱۶
۲۵۸ گردگیرکمک عقب ال90 (مورد استفاده در خط تولید) ۵۴۰۰۰ ۲۸
۲۱۴ بوش لبه دار ۴۸۰۰۰ ۶۰
۲۸۲ دسته موتور بالای ال 90 (طرح جدید) ۷۰۰۰۰۰ ۶
۲۸۱ دسته موتور بالای ال 90 (طرح قدیم) ۶۰۰۰۰۰ ۱۲
۲۱۹ دسته موتور شاتونی (طرح قدیم) ۱۴۳۰۰۰ ۲۱
۲۴۷ دسته موتورزیرباطری ال90 ۹۳۰۰۰ ۱۰
۲۴۸ سیبک فرمان چپ وراست ال90 ۱۳۳۰۰۰ ۴۰
۲۴۹ سیبک زیر کمک ال90 ۸۳۰۰۰ ۴۸
۲۵۶ قرقری فرمان ال90 ۹۴۰۰۰ ۴۰
۲۲۰ موج گیر چاک دار ال 90 ۱۳۰۰۰ ۱۵۰
۲۸۰ لوازم موجگیر ال 90 ۴۵۰۰۰ ۱۲۰
۲۳۵ توپی سرکمک ال 90 ۷۸۰۰۰ ۳۴
کد نام محصولات زانتیا قیمت تعداد
۱۳۰ بوش طبق جناقی زانتیا ۱۱۳۰۰۰ ۴۸
۱۳۵ بوش لبه دار زانتیا ۴۸۰۰۰ ۷۵
۱۳۱ دسته موتوردوسرپیچ زانتیاوپژو 206 تیپ 5 (هیدرومانت) ۱۴۰۰۰۰ ۳۶
۱۳۲ دسته موتور زیر باطری زانتیا ۸۸۰۰۰ ۱۰
۱۲۹ میل موج گیر زانتیا ۱۲۰۰۰۰ ۲۱
۱۳۴ قرقری فرمان زانتیا ۱۱۴۰۰۰ ۴۲
۱۳۳ ضربه گیر دو طرفه پایین نگهدارنده زانتیا ۵۸۰۰۰ ۲۴
کد نام محصولات سمند قیمت تعداد
۳۲۲ بوش پایینی کمک فنر عقب سمند ۲۳۰۰۰ ۱۲۰
۱۳۷ گردگیرپلوس پشت چرخ سمندی (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۳۶
۲۲۳ گردگیرپلوس سمت گیربکس24خار (ضد روغن) ۳۵۰۰۰ ۳۶
۲۹۳ دسته موتور EF7 ودنا ۵۵۰۰۰۰ ۱۲
۱۷۲ میل موجگیرسمند ۱۱۷۰۰۰ ۴۰
کد نام محصولات تویوتا قیمت تعداد
۳۰۷ لاستیک قائمه تویوتا کوچک جلو ۱۲۰۰۰ ۳۶۰
۳۰۸ لاستیک قائمه تویوتا بزرگ عقب ۱۴۰۰۰ ۳۶۰
۳۰۹ لاستیک قائمه تویوتا 2f ۷۵۰۰ ۲۱۶
۳۱۰ لاستیک قائمه تویوتا 3f ۷۵۰۰ ۲۱۶
کد نام محصولات رانا قیمت تعداد
۳۲۵ دوشاخ تیرکمانی رانا ۷۵۰۰۰ ۲۴
۳۲۸ دسته موتور تفلونی رانا و ۲۰۷ ۱ ۱
۲۷۸ قرقری فرمان رانا (طرح ماندو) ۱۲۵۰۰۰ ۴۲
کد نام محصولات گردگیر سیبک قیمت تعداد
۲۹۷ گردگیر سیبک میل موجگیر 206، تیبا، سمند (CR) ۱۳۰۰۰ ۴۸۰
۲۸۴ گردگیرسیبک فرمان پژو، پراید و پیکان (CR) ۱۱۰۰۰ ۴۸۰
۲۸۵ گردگیر سیبک زیر کمک پیکان و پژو (CR) ۱۱۰۰۰ ۴۸۰
۲۸۶ گردگیرطبق پژو۲۰۶ (CR) ۱۱۰۰۰ ۶۶۰
۲۸۷ گردگیر طبق پراید (CR) ۱۴۰۰۰ ۴۸۰
۳۲۱ گردگیر سیبک بغل شاسی نیسان (CR) ۱۷۰۰۰ ۲۱۰
۲۸۸ گردگیرسیبک فرمان نیسان (CR) ۱۶۰۰۰ ۲۱۰
۲۸۹ گردگیر طبق پائین نیسان (CR) ۲۱۰۰۰ ۹۰
۲۹۰ گردگیرطبق بالای نیسان (CR) ۲۰۰۰۰ ۱۲۰

می‌خواهید همین الان قطعات جلوبندی سفارش دهید؟

با کلیک روی نام استان، اطلاعات نماینده فروش ما در آن شهر به نمایش در می‌آید. سپس می‌توانید با او تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.