نمایشگاه قطعات خودرو تبریز 97

گروه تولیدی و صنعتی زمردیدک در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تبریز 97 حضور به هم رسانید. شما میتوانید در ادامه مطلب تصاویر این نمایشگاه را مشاهده نمایید.

نمایشگاه قطعات خودرو مشهد 97

گروه تولیدی و صنعتی زمردیدک در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو مشهد 97 حضور به هم رسانید. شما میتوانید در ادامه مطلب تصاویر این نمایشگاه را مشاهده نمایید.

نمایشگاه قطعات خودرو شیراز 97

گروه تولیدی و صنعتی زمردیدک در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز 97 حضور به هم رسانید. شما میتوانید در ادامه مطلب تصاویر این نمایشگاه را مشاهده نمایید.

نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان 97

گروه تولیدی و صنعتی زمردیدک در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان حضور به هم رسانید. شما میتوانید در ادامه مطلب تصاویر این نمایشگاه را مشاهده نمایید.

گواهینامه ها و افتخارات

در قسمت بالا تعدادی از گواهینامه های مهم گروه تولیدی و صنعتی زمردیدک رو مشاهده می‌نمایید. اما گروه تولیدی و صنعتی زمردیدک علاوه بر گواهینامه های فوق گواهینامه های کیفیت دیگر و همچنین تقدیر نامه های دریافتی از نمایشگاههای خودرویی داخل و بین المللی نیز دارد که در صفحه نمایشگاه‌ها قابل مشاهده میباشد.  {jcomments off}